<

Assistentie BSM-leerlingen Havo 5 schoolvoetbaltoernooi basisonderwijs Harkema

Buitenpost, 19 oktober 2017

Op woensdag 27 september hebben 8 BSM-leerlingen havo 5 (Rianne, Gerbrich, Elizabeth, Fincent, Albert, Edzer, Dennis en Jannick) meegeholpen bij de uitvoering van het schoolvoetbal voor basisscholen in Harkema. 

Tijdens deze dag hebben de leerlingen gescheidsrechterd op de verschillende velden en daarnaast ook de wedstrijdtafel voor hun rekening genomen. Hierbij moesten de leerlingen de wedstrijden omroepen en ook de uitslagen verwerken. Tot slot hebben de leerlingen ook nog de meegeholpen bij de prijsuitreiking en het opruimen na het sporttoernooi.

Voor het Lauwers College is dit een nieuwe mogelijkheid geweest voor BSM-leerlingen om te assisteren bij een extern sportevenement. Binnen het huidige BSM-programma helpen de BSM-leerlingen reeds mee met de verschillende sportdagen van de onderbouw klassen (klas 1 en 2) binnen het Lauwers College. Wellicht dat het assisteren bij een extern sportevenement voor de toekomst een blijvend onderdeel kan worden binnen het BSM-programma.

Gezien positieve geluiden van de organisatoren hebben de leerlingen een goede indruk achtergelaten en de werkzaamheden naar grote tevredenheid invulling gegeven. Dit biedt mogelijkheden voor onze BSM-leerlingen om hierin de komende schooljaren blijvend een rol in te kunnen betekenen. Hulde hiervoor!