<

Alternatief Openbaar Muziek Tentamen

Buitenpost, 23 april 2021

Op vrijdagmiddag 19 maart vond het jaarlijkse Openbaar Muziek Tentamen plaats: het hoogtepunt van het jaar voor de leerlingen van de bovenbouw die muziek als examenvak hebben. Vanwege corona is het OMT dit jaar in een andere vorm gegoten dan gebruikelijk. Omdat we het dit jaar zonder publiek moesten doen, zijn er opnames gemaakt van de optredens.

De afgelopen vijf weken hebben de leerlingen van havo 5 en vwo 6 zich voorbereid op dit examenonderdeel door elke vrijdagmiddag samen te studeren in de muzieklokalen en de muziekschool. Het resultaat was een gevarieerd programma, met grote verscheidenheid aan instrumenten en genres. De afsluiter van de middag was een gezamenlijk optreden, waarin het nummer ‘Believer’ ten gehore werd gebracht. We kijken terug op een geslaagde middag, en danken Erwin Ritter en Sander Klaveringa voor het licht en geluid.

Muzikale groet,

Gerrit Adema en Nynke van der Heide