<

Afsluiting zwerfafvalproject Lauwers College Kollum

Kollum, 22 september 2016

Op dinsdagmorgen om negen uur deelde wethouder Jan Benedictus van de gemeente Kollumerland  T-shirts, uit aan alle leerlingen en de betrokken docenten met een logo dat door de leerlingen zelf is gemaakt. Na de aftrap door de wethouder gingen de leerlingen in groepjes uiteen om zwerfafval op te ruimen. Vrijdag werd afgesloten op de Keep it Cleanday op 16 september op het Lauwers College te Kollum.

Het zwerfafvalproject is een onderdeel van de introductieweken voor leerlingen van de school. De leerlingen gingen  en groepjes zwerfafval rapen rondom de school, daarna kregen ze een rondleiding op de Milieustraat met uitleg van Henk de Bruyn. Als afsluiting werd het afval wat vanmorgen is opgezocht gesorteerd op het schoolpleinen in de containers geplaatst. Het project is een samenwerking tussen het Lauwers College, de gemeente Kollumerland c.a. en de Anteagroep.

Dit project past in het Impulsprogramma Zwerfafval. Onder het motto ‘Samen werken aan een schoner Nederland’ bundelden overheid en bedrijfsleven in 2007 de krachten om een stevige vuist te maken tegen het groeiende zwerfafval probleem.Het Impulsprogramma is een initiatief van VNO-NCW (ook namens MKB Nederland),VNG en het Ministerie van VROM. Voor de uitvoering tekenen Stichting Nederland Schoon, SenterNovem en VNG.