<

LC Kollum bezoek van bewoners Meckamastate

Kollum, 31 januari 2020

Vandaag hebben we de rollen omgedraaid.

Normaal gaan er op vrijdag leerlingen naar Meckamastate om mee te lopen in de keuken of op een afdeling/huiskamer. Vandaag zijn er 15 bewoners naar ons gekomen.

Dit uitje is georganiseerd door de leerlingen van klas 4 Zorg en Welzijn. De voorbereidingen waren de afgelopen week al in volle gang. Zo is er bedacht wat te gaan doen, wat bij de koffie en hoe gaan we het met elkaar aanpakken.

Het wat bij de koffie werd zelfgemaakte appeltaart en als koekje tussendoor zelfgemaakte spritskoek. Het wat gaan we doen werd een drietal spelletjes en als de bewoners er behoefte aan hadden konden ze een nagel- en/of makeupbehandeling krijgen. De leerlingen konden een praatje maken en het was een gezellige boel.

Iedereen was tevreden en na afloop kregen de bewoners nog een tas met aandenken mee.

Men was het er over eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.