<

Actie voor Madelon: de onthulling!

Buitenpost, 13 mei 2016

Onze eerlingen konden na een succesvolle actie klasgenote en vriendin Madelon Arends een schitterende elektrische fiets aanbieden.

Madelon, leerlinge uit vwo vier, heeft hypermobiliteitssyndroom. Door deze bindweefselaandoening kan Madelon onder andere niet goed naar school fietsen. Een elektrische fiets helpt haar haar onafhankelijkheid te behouden. Haar vrienden en klasgenoten zetten met begeleiding van docente Anneke van Diggelen verschillende acties op touw, waaronder het inzamelen van lege flessen en het verkopen van snacks in de kantine.

Net als tijdens de Pinksterviering van de dag ervoor, zat de kantine goed vol toen Madelon onder applaus van haar medeleerlingen de fiets in ontvangst nam. Van Diggelen: “Je kunt zeggen dat actie voeren voor elkaar ook werk van de Heilige Geest is. In ieder geval is het zeker iets in Zijn geest: omzien naar elkaar!”

Het hippe model werd gekocht bij Rijwielhandel Schaafsma te Damwoude. De heer Schaafsma, die graag meewerkte aan deze mooie actie, was aanwezig om Madelon ter plekke uitleg te geven over haar nieuwe fiets.