<

Wij willen een school zijn waar je...

  • met plezier naar toe gaat;
  • goed contact hebt met leraren en medeleerlingen;
  • kunt laten zien waar je goed in bent;
  • jezelf kunt zijn en niet door anderen wordt gehinderd;
  • leraren treft die aandacht voor je hebben;
  • ruzies met woorden oplost;
  • je verantwoordelijk voelt voor de sfeer;
  • je aan de gemaakte afspraken houdt;
  • meehelpt je school veilig te houden;
  • meehelpt de school netjes en schoon te houden.