<

Ouderraad

Elke locatie van het Lauwers College heeft een eigen ouderraad, de locatieouderraad (LOR). Op die manier willen we de ouders betrekken bij wat er gebeurt op school. Ouders en verzorgers kunnen via de LOR (maar ook via de medezeggenschapsraad) meedenken over zaken die belangrijk zijn voor hun kinderen.

De LOR is het aanspreekpunt voor alle ouders en voor de locatieleiding. De LOR:

  • geeft advies aan de ouders in de MR
  • stelt vragen aan de locatieleiding over de gang van zaken op school
  • informeert andere ouders, onder meer via nieuwsbrieven van het Lauwers College
  • helpt ouders in hun contacten met de school
naam: woonplaats
Dhr. J. Wiersma Kollum
Mevr. J. Holwerda Oosternijkerk
Mevr. D. Annema-Visser Engwierum
Mevr. M. Bouma Burum
Mevr. T. van der Veen De Westereen
Dhr. A. Nonkes Oudwoude
Mevr. E. van Wieren Kollumerpomp
Mevr. J.A de Vries (locatiedirecteur/adviseur) Kollum


Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar: lork@lauwerscollege.nl.