<

Als het even niet gaat

Coach

Als je gepest wordt, of als je je buitengesloten voelt, praat er dan over met je coach. Je kunt bij hem of haar terecht. Je coach zal je helpen. We vragen ouders die vermoeden dat hun kind - of een ander kind - wordt gepest, zo snel mogelijk de school in te lichten. Ook u kunt terecht bij de coach, de teamleider of de vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen

We hebben op iedere locatie interne vertrouwenspersonen, met wie zorgen en problemen besproken kunnen worden. De namen, foto’s en contactgegevens van locatie Kollum vind je hiernaast. De vertrouwenspersonen zijn er speciaal voor jullie, dus aarzel niet ze te vragen!

Externe vertrouwenspersonen

Je / U kunt ook contact opnemen met de huisartsen in Buitenpost, als je / u dat fijner vindt. Dat zijn de heer H.R. Kruyt en mevrouw R. Blaauwbroek, tel (0511) 54 12 03.

Tot slot werken we samen met Buro Vertrouwenspersonen in Leeuwarden. Het Buro treedt op als externe vertrouwenspersoon en ondersteunt onze interne vertrouwenspersonen.

Buro Vertrouwenspersonen
mevrouw P. Twijnstra 
mevrouw G. de Vries 
Telefoonnummer (058) 744 00 22 
Mail info@burovertrouwenspersonen.nl