<

Informatie klas 1 Buitenpost

 

Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,

Hier is dan de, waarschijnlijk lang verwachte, klassenindeling voor het volgende schooljaar. De klassen 1A en 1B zijn de tl-klassen. De klassen 1C t/m 1G zijn de H/V klassen. Mocht je je naam niet kunnen vinden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je nieuwe klasgenoten ontmoeten!

De kennismakingsavonden worden gehouden op 2 verschillende data:

Donderdag 22 juni 1B in lokaal 91, klas 1C in lokaal 82, klas 1F in lokaal 93 en 1G in lokaal 83

Maandag 26 juni: Klas 1A in lokaal 91, klas 1D in lokaal 82 en 1E : Klas in lokaal 83

Je bent die avond met je ouders/verzorgers van harte welkom vanaf 19.15 uur in het hoofd gebouw aan de hoefslag 40. Je kunt binnen komen via de hoofdingang.

We starten die avond gezamenlijk om 19.30 uur in de zitkuil, daarna ga je met de andere leerlingen van je klas met de mentor mee naar het lokaal. De mentor zal je al allemaal informatie geven, je zult wat kennismakingsspelletjes doen en je komt op de foto. Deze foto zullen we gebruiken voor je schoolpas die je aan het begin van het nieuwe schooljaar zult ontvangen.

We hebben er zin in dat je komt!

Met vriendelijke groeten,

Mw. N. Dotinga
Leerjaarcoördinator klas 1