<

Schoolregels

We willen een prettige school zijn, waar iedereen kan leren en zich veilig voelt. Fatsoen, waarden en normen vinden wij erg belangrijk.

Buiten het schoolgebouw:

  • We zijn een rookvrije school. Leerlingen en medewerkers roken niet op het schoolplein en in de directe omgeving.
  • Je fiets stal je via de speciale ingang. Daar kom je alleen om je fiets te brengen en te halen.
  • De vooringang is voor personeel en bezoekers.
  • Na je laatste les verlaat je het gebouw en het terrein.

Binnen het schoolgebouw

  • Eten, drinken, mobieltjes en petjes: alleen in de kantine en op het plein.
  • Tijdens de les is je mobiel uit en niet zichtbaar aanwezig (dus in je tas of in je kluisje). Alleen na toestemming van de docent mag je het mobieltje gebruiken in de les.
  • In de pauze blijf je niet in de trapopgang rondhangen.
  • Aan het begin van de les ga je op je plaats zitten met de spullen die je voor dat vak nodig hebt.
  • Je gaat naar het toilet tijdens de wisseling van de les of in de pauze.
  • Bij verwijdering uit de les meld je je bij de time outcoördinator of bij de schoolleiding.