<

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij de school. Daarom zijn wij blij met de locatieouderraad, oftewel de LOR. Als lid van de LOR kunt u meedenken over de zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren) op school. Een aantal leden van de LOR zit ook in de medezeggenschapsraad.

     
Dhr. S. de Jong Rottum locatiedirecteur
Mevr. J. Veldhuis Marum Locatie/teamleider
Dhr. E. Hekkema Oldekerk  Voorzitter
Mevr. M. Santema Grijpskerk  
Mevr. E. Plenter Zuidhorn  
Mevr. G. Koster Zuidhorn  
Dhr. F. Cieremans Sebaldeburen  
Mevr. A. Bergsma Zuidhorn  Afgevaardigde MR
Mevr. W. Groeneveld Pieterzijl  
Mevr. D. Bouma Niekerk  
Dhr. C.I. Meijer Grootegast  

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar: lorg@lauwerscollege.nl