<

Gepersonaliseerd onderwijs (GO!)

Vanaf de eerste klassen werken we met gepersonaliseerd onderwijs, oftewel GO! Met deze methode, geïnspireerd door het Zweedse model Kunskapsskolan, leveren we maatwerk aan élke leerling. We merken dat leerlingen hierdoor gemotiveerder zijn en ook de docenten vinden het prettiger werken.

Meer talentontwikkeling en betere leerresultaten

Met GO! spelen wij in op de verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen hebben betrekking op niveau, leerstijl, interesse, tempo, meervoudige intelligenties, voorkennis en zorgbehoefte. Het is onze overtuiging dat gepersonaliseerd onderwijs leidt tot meer talentontwikkeling en betere leerresultaten.

Eruit halen wat erin zit

Dat is de kern van GO! Bij elk vak werkt de leerling op zijn of haar eigen niveau, en in zijn of haar eigen tempo. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vakken waar een leerling goed in is op een hoger niveau te volgen, of te versnellen of te verdiepen in de lesstof. Voor een vak waar een leerling minder goed in is, kan meer tijd worden genomen.

De leerlingen verdienen gepersonaliseerd leren, ze gaan er echt van groeien. Ondanks de flexibele methodiek zit er veel structuur in het systeem van gepersonaliseerd leren. Het is niet vrijblijvend. Er is ook altijd een docent aanwezig. Zo kunnen we gigantisch veel meer uit een leerling halen met GO!

Jannie de Vries, directeur Kollum

Bij GO! draait alles dus om de leerling. Ieder kind is immers uniek. Elk kind heeft recht op uitdaging, om te leren, om tot het uiterste van zijn of haar kunnen te gaan. GO! leert leerlingen hun talenten, eigen grenzen en daarmee zichzelf te ontdekken. We laten leerlingen in een veilige en duidelijke structuur groeien naar verantwoordelijkheid en een toekomst in de maatschappij.

Persoonlijke coach

Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. Daarom krijgt iedere leerling een persoonlijke coach die hem of haar begeleidt bij het plannen van de lesstof en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Op deze manier leert de leerling stapsgewijs te werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling.

Iedere week heeft hij/zij een persoonlijk gesprek met zijn/haar coach, waarbij wordt teruggeblikt en afspraken worden gemaakt over nieuwe leeractiviteiten om zijn/haar leerdoelen te bereiken. Natuurlijk worden ook de ouders daarin betrokken. We nodigen hen een paar keer per jaar uit om samen met de leerling en zijn coach te praten over hoe het gaat op school. Zo kunnen ook de ouders het leerproces van hun kind goed blijven volgen.

Digitale hulpmiddelen

Leerlingen krijgen een Chromebook met een eigen account. Hierop vinden ze alle leerstof die ze nodig hebben en een digitale agenda helpt ze om overzicht te houden over hun leerproces. Samen met de coach worden de doelen voor de volgende week ingepland en er wordt een logboek bijgehouden van wat de leerling al gedaan heeft en hoe dat is gegaan. Tegelijkertijd leren ze om verstandig om te gaan met een laptop, sociale media en internet.

Meer informatie over GO!

Voor leerlingen die nu in groep 8 van de basisschool zitten (en hun ouders), organiseren we doedagenvoorlichtingsavonden en open dagen. Natuurlijk vertellen we ze daar alles over GO!

Vragen?

Wilt u nog meer weten over ons onderwijsconcept? Neemt u dan contact op met Jannie de Vries, directeur van onze school in Kollum of met onderbouwcoördinator Sjanie Bremer.