<
Filters wissen
Organisatie en bestuur

Bestuursverslag 2019

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Bestuursverslag 2020

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Bestuursverslag 2021

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Omzetting van vereniging in stichting

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Leerlingenstatuut

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Toezichtkader Raad van Toezicht

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Reglement Raad van Toezicht

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Reglement auditcommissie

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Reglement remuneratiecommissie

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Protocol schoolbezoeken RvT

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Verantwoording wet normering topinkomens 2019

Buitenpost Grijpskerk Kollum

Verantwoording wet normering topinkomens 2020

Buitenpost Grijpskerk Kollum