<

Contact Buitenpost

Marije Bijma-Pasma (afk: bp)
Ondersteuningscoördinator
e-mail: mbijma@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Gerwald de Boer (afk: bg)
Ondersteuningsfunctionaris en leerjaarcoördinator havo 2-3
e-mail: gdeboer@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Gretha Dam
Directeur locatie Buitenpost
e-mail: gdam@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 57 31 09 86

Anne Gosse Damstra (afk: da)
Ondersteuningsfunctionaris havo 4-5 en leerjaarcoördinator havo 4
e-mail: agdamstra@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Hendrik van Doezum (afk: Doezum)
Coördinator onderwijsvernieuwing
e-mail: hvdoezum@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Willie Donker (afk: Don)
Teamleider vwo
e-mail: wdonker@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 26

Gert van Duinen (afk: dui)
Leerjaarcoördinator klas 1
e-mail: gvduinen@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415