<

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers van onze leerlingen betrokken zijn bij de school. Daarom zijn wij blij met de locatieouderraad, oftewel de LOR. Als lid van de LOR kunt u meedenken over de zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren) op school. Een aantal leden van de LOR zit ook in de medezeggenschapsraad.

 

naam
Dhr. G. van den Poll (voorzitter)
Dhr. P. Kreule
Dhr. E. Hekkema
Dhr. H. de Vries
Mevr. M. Meindertsma
Mevr. J. van Regenmortel
Mevr. W. Stam

Mevr. H. Wijma

Mevr. A. Gjaltema-Pultrum

Dhr. J. T. van der Lei

Dhr. E. Pel

Mevr. A. Leistra

Meedenken?

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meedenken en praten? Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Wij zoeken ouders en verzorgers die:

  • die kritisch maar positief willen meedenken en meewerken;
  • die bereid zijn om zitting te nemen in één van de LOR-werkgroepen;
  • die in beginsel alle vergaderingen van de LOR bijwonen (±  6 keer per jaar).

Wij bieden ouders/verzorgers:

  • de mogelijkheid om optimaal betrokken te zijn bij de school van hun kind(eren);
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van hun talenten en creatief te zijn;
  • gemotiveerde collega’s;
  • geen salaris, maar wel veel voldoening.

Via ons mailadres kunt u zich opgeven: lorb@lauwerscollege.nl

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën? Mail dan naar lorb@lauwerscollege.nl