<

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij de school. Daarom zijn wij blij met de locatieouderraad, oftewel de LOR. Als lid van de LOR kunt u meedenken over de zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren) op school. Een aantal leden van de LOR zit ook in de medezeggenschapsraad.

naam woonplaats functie
Mevr. H. van Santen Gerkesklooster  
Dhr. H. Hollander Buitenpost  
Mevr. A. Hollander Surhuisterveen  
Mevr. J. Bronsema Harkema  
Dhr. H. de Vries Buitenpost  
Mevr. M. Meindertsma Buitenpost  
Mevr. J. van Regenmortel    
Mevr. G. Dam Groningen locatiedirecteur/adviseur

Meedenken?

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meedenken en praten? De LOR is nog op zoek naar nieuwe leden.

Wij zoeken ouders die:

  • die kritisch maar positief willen meedenken en meewerken;
  • die bereid zijn om zitting te nemen in één van de LOR-werkgroepen;
  • die in beginsel alle vergaderingen van de LOR bijwonen (±  6 keer per jaar);
  • die zich voor tenminste 2 jaar willen inzetten.

Wij bieden ouders:

  • de mogelijkheid om optimaal betrokken te zijn bij de school van hun kind(eren);
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van hun talenten en creatief te zijn;
  • gemotiveerde collega’s;
  • geen salaris, maar wel veel voldoening.

Via ons mail adres kunt u zich opgeven: lorb@lauwerscollege.nl

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar: lorb@lauwerscollege.nl