<

Wiskunde

Wiskunde in de havo

Op het vwo kun je kiezen uit 2 verschillende soorten wiskunde. Namelijk wiskunde A en B. Veel leerlingen vinden wiskunde B moeilijker dan wiskunde A, omdat wiskunde B veel meer formules kent. Wiskunde B is vooral nuttig bij de exacte vakken en vooral wanneer je later iets wilt gaan doen met natuurkunde en/of in de techniek. Wiskunde A gaat meer over wiskunde begrijpen in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld goed grafieken leren lezen en maken. Mocht je bijvoorbeeld een economische studie willen gaan doen, dan past wiskunde A daar prima bij.  

Een goede uitleg over de verschillen tussen deze wiskundes is te vinden in de folder en in het filmpje. Ook de aandachtspunten zijn belangrijk om goed door te lezen.

We hopen dat dit helpt om een goede keuze te maken. 

Link naar folder

Link naar filmpje

Aandachtspunten:

 • Bij de verschillende profielen hoort een bepaalde wiskunde. Bij het CM profiel is het mogelijk om geen wiskunde te kiezen. Kies je wel voor wiskunde dan wordt dit wiskunde A. Bij het NT profiel hoort wiskunde B. Bij de profielen EM en NG kun je kiezen tussen wiskunde A en B
 • Om wiskunde B te kunnen volgen is een richtlijn dat je gemiddelde cijfer voor wiskunde in havo3 minstens een 7 is. 
 • Als je het vak natuurkunde kiest, is het handig om wiskunde B te kiezen
 • Als je voor wiskunde B kiest moet je bereid zijn om steeds je huiswerk te maken en daar (soms veel) tijd in te steken
 • Op de toetsen van wiskunde B kun je naast een enkele rechtstreekse opgave, vooral inzicht vragen verwachten. Dit betekent dat je de geleerde wiskunde niet alleen moet kunnen reproduceren, maar vooral moet kunnen toepassen in nieuwe situaties.

Wiskunde op het vwo

Op het vwo kun je kiezen uit 4 verschillende soorten wiskunde. Namelijk wiskunde C, A, B en D. Dit lijkt een rare manier om de verschillende wiskundes op te schrijven, maar zo geef je het beste aan hoe (volgens veel mensen) de volgorde van moeilijkheid is. 

Een goede uitleg over de verschillen tussen deze wiskundes is te vinden in de folder en in het filmpje. Ook de aandachtspunten zijn belangrijk om goed door te lezen.

We hopen dat dit helpt om een goede keuze te maken. 

Link naar folder

Link naar filmpje

Aandachtspunten:

 • Bij de verschillende profielen hoort een bepaalde wiskunde. Bij het CM profiel hoort wiskunde (A of) C, bij het NT profiel hoort wiskunde B. Bij de profielen EM en NG kun je kiezen tussen wiskunde A en B.
 • Om wiskunde B te kunnen volgen is een richtlijn dat je gemiddelde cijfer voor wiskunde in vwo3 minstens een 7 is. 
 • Als je het vak natuurkunde kiest, is het handig om wiskunde B te kiezen.
 • Je hoeft op dit moment nog geen keus te maken tussen wiskunde A of C, want in V4 is de lesstof hetzelfde, je maakt je keuze aan het eind van het schooljaar V4.
 • Als je voor wiskunde B kiest moet je bereid zijn om steeds je huiswerk te maken en daar (soms veel) tijd in te steken.
 • Op de toetsen van wiskunde B kun je naast een enkele rechtstreekse opgave, vooral inzicht vragen verwachten. Dit betekent dat je de geleerde wiskunde niet alleen moet kunnen reproduceren, maar vooral moet kunnen toepassen in nieuwe situaties.
 • Wiskunde D kun je alleen kiezen als je wiskunde B hebt. Voor wiskunde D is er geen centraal examen, het wordt afgesloten met een schoolexamen. 

Meer informatie:

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar:

Mw Posthuma, docent wiskunde A, C en D:  tposthuma@lauwerscollege.nl

Mw Zijlstra, docent wiskunde B: bzijlstra@lauwerscollege.nl