<

Natuurkunde

Hoe is natuurkunde op de bovenbouw havo/vwo?

Dit wist je al:

  • Begrippen. Bij natuurkunde leer je de betekenis van heel wat begrippen zoals snelheid, versnelling, kracht, stroomsterkte, spanning, energie, golven, trillingen enzovoort. 
  • Formules. Verder maak je vaak gebruik van een formule om iets uit te rekenen, bijvoorbeeld s =  v ∙ t, je kunt daarmee de afstand berekenen die een voorwerp aflegt als de snelheid constant is.
  • Huiswerk. Je hebt gemerkt dat het belangrijk is op tijd en goed je de huiswerkopdrachten te oefenen en ook te controleren of je antwoorden kloppen. 
  • Onderwerpen.  Veel onderwerpen zoals krachten, beweging, elektriciteit, energie heb je al gehad.

Vanaf de vierde klas havo/vwo, dit wist je misschien nog niet:

  • Moeilijker. We gaan nog dieper op de verschillende onderwerpen in.
  • Formules. We gebruiken vaak meer formules bij een vraag en moeten vaak ook een formule omzetten om hem te kunnen gebruiken.
  • Meer. We gebruiken een ander boek. Je hebt minder toetsen maar ze zijn wel moeilijker en groter. Het tempo ligt hoger en daarom is het nog belangrijker dat je je huiswerk goed bijhoudt.
  • Als je het niet snapt. Het is belangrijk dat je zelf aangeeft als je iets niet snapt. Bijvoorbeeld als je een antwoord op een vraag fout hebt en je weet niet waarom. Ook vanaf de vierde klas helpt je docent je graag. 
  • Onderwerpen. Een aantal onderwerpen zullen misschien nieuw voor je zijn; trillingen en cirkelbewegingen, straling, energie en beweging, optica en het zonnestelsel. Op het vwo komt daar nog bij: kwantumfysica, elektromagnetisme, deeltjesfysica en speciale relativiteit. 
  • Proefjes. De bovenbouw is wat theoretischer dan de onderbouw; je zal dus niet zo vaak zelfstandig practicum doen als je gewend was. Wel gebruikt de docent bij de uitleg vaak demonstratieproeven, praktijkgerichte voorbeelden en simulatiesoftware. Daarnaast ga je zelf aan de slag met een groot practicumonderzoek en -ontwerp. Met technische automatisering en optica (havo) of modelleren, onderzoeken en ontwerpen (vwo).

Docenten natuurkunde: K. Westra, A. Boerma, J. Hilverda, A. de Boer