<

Maatschappijleer

Over maatschappijleer

Maatschappijleer is een verplicht vak dat elke leerling op mavo, havo en vwo volgt.
Je hebt het vak 1 jaar lang; 2 lesuren per week. Op de mavo volg je het in klas 3, op havo en vwo in klas 4.
Op havo en vwo wordt het eindcijfer gemiddeld met het cijfer van CKV en je profielwerkstuk. Dit combinatiecijfer komt op je eindexamenlijst.

Verplicht, maar ook handig?

Maatschappijleer is een verplicht vak. 
De overheid heeft dit vak ingesteld zodat iedere mavo, havo en vwo leerling na afloop van dit vak beschikt over een basiskennis over de Nederlandse maatschappij. 

Bij het vak behandelen we de volgende 4 hoofdthema's:

  1. Rechtstaat. (Dit gaat bijvoorbeeld over: hoe is het Nederlandse juridische systeem opgebouwd? Welke rol spelen grondrechten? Hoe werkt het in het strafrecht?)
  2. Parlementaire Democratie (Dit gaat bijvoorbeeld over: Hoe worden in Nederland de beslissingen genomen? Welke politieke stromingen en partijen zijn er? Hoe werkt het rondom verkiezingen? Welke rol heeft het parlement en de regering? Hoe kun je als inwoner van Nederland zelf invloed uitoefenen op de politiek?)
  3. Pluriforme Samenleving (Dit gaat bijvoorbeeld over: Hoe kunnen we in Nederland samenleven met zoveel verschillen tussen mensen? Bijvoorbeeld tussen arm en rijk, verschillende afkomst, stad en platteland of laag- en hoogopgeleid. Welke problemen en/of oplossingen kom je hierbij tegen?)
  4. Verzorgingsstaat (Dit gaat bijvoorbeeld over: Waarom geven we in Nederland het grootste deel van de rijksbegroting uit aan zorg,uitkeringen (AOW, bijstand) en onderwijs? Met welke problemen (zoals de vergrijzing) krijgen we in de toekomst te maken? Zijn daar oplossingen voor? 

Kennis & Vaardigheden

Het vak bestaat uit het opdoen van kennis én het aanleren van vaardigheden, zoals het kunnen geven van een presentatie over een maatschappelijk probleem en debat- en discussievaardigheden. 

FAQ

Kan ik ook maatschappijleer als examenvak krijgen?

Nee. Mocht je toch denken dat de onderwerpen van maatschappijleer aansluiten bij wat jij later wilt worden, kies dan maatschappijwetenschappen. Dat is een examenkeuze- of profielvak.

Is maatschappijleer moeilijk?

Nee. De moeilijkheidsgraad van het vak sluit goed aan bij het niveau dat van je wordt verwacht. Het ene onderwerp is moeilijker dan de ander, maar met inzet kan iedereen maatschappijleer halen.

En nog twee filmpjes