<

Geschiedenis

In 1918 werd de wereld getroffen door een enorme grieppandemie. De Spaanse griep eiste ook in Nederland vele slachtoffers. Maar hoe en waar ontstond deze griep? Wie werden het meest getroffen door de griep? Hoe reageerden bevolking en overheid op de verspreiding van het virus? Welke informatiebronnen vertellen ons over wat er gebeurde en hoe mensen uit die tijd erover dachten?

In de bovenbouw zijn dat het soort vragen waar we ons mee bezig houden. Onder welke omstandigheden leefden de mensen vroeger? Hoe reageerden ze op ontwikkelingen en gebeurtenissen? Wat vertellen de informatiebronnen uit die tijd ons over het verleden? En welke ontwikkelingen hebben geleid tot de wereld van het heden?

Met behulp van boek, uitleg en oefening maken we een reis door de tien tijdvakken, van de prehistorie tot en met het heden. In vwo 5 beginnen we dan met het schoolexamen, dat voorbereidt op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Alle tien tijdvakken en een aantal verdiepingsthema’s komen op het eindexamen aan bod.

Zoals de Duitse bondskanselier Helmut Kohl ooit zei: “Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven”.