<

Duits

Duits in de bovenbouw havo en vwo

In de leerjaren havo 4 en vwo 4 en 5 wordt bij het vak Duits gewerkt met een methode, die de stof herhaalt waarmee je in klas 1, 2 en 3 hebt kennisgemaakt. Wat de bijbehorende leertoetsen betreft, de naam zegt het al: bij voldoende leren volgt normaal gesproken ook een voldoende cijfer. In havo 5 en vwo 6 ontvangt iedere leerling in de eerste lesweek van het schooljaar een zogenaamde reader, waarin grammaticale leerstof vermeld staat, die tijdens toetsen in de eerste twee SE-weken van het examenjaar getoetst wordt.

Uiteraard gaan we in de bovenbouw havo en vwo ook verder aan de slag met de zogenaamde vaardigheden. In de les betekent dat onder meer, dat je leesteksten gaat oefenen (examen-training), en luister- en schrijfoefeningen gaat maken. Er zijn kijk- en luistertoetsen (hiervoor wordt vooraf diverse keren geoefend) en je leert hoe je een formele brief in het Duits moet schrijven (ook hiervoor wordt eerst getraind via oefentoetsen). Verder word je getoetst op je kennis van land en volk In het Duits ‘Landeskunde’ geheten).

Natuurlijk ontbreekt het communicatieve aspect niet: het onderdeel spreekvaardigheid in de vorm van uitspraaktraining en het voeren van een gesprek komt ook uitvoerig aan bod. Dit kan gebeuren in de vorm van een spreekbeurt (waarin je over jezelf vertelt), maar dit kan ook plaatsvinden in de vorm van gesprekken, die je met een groepje zelf mag samenstellen (hierbij mag je kiezen uit meerdere opties, die de docent aanbiedt). In dit laatste geval maak je met dat groepje een filmpje, dat je naar de docent moet opsturen. 

Het huiswerk bestaat voornamelijk uit leer- en oefenwerk, omdat het meeste maakwerk al in de les wordt gedaan. Dit doe je aan de hand van de studiewijzer, waarin in principe alle activiteiten van een periode van het schooljaar vermeld staan. Bij een goede, normale inzet tijdens de lessen kun je het huiswerk dus beperken…

In de bovenbouw leest iedereen ook twee boeken in het Duits. Aan de hand van vragenlijsten maak je een verslag van de gelezen boeken. Ook voor dit onderdeel geldt, dat met een goede inzet een mooi cijfer te behalen is! 

Het hele programma staat helder en duidelijk beschreven in de studiewijzer Duits, die je aan het begin van elke periode van het schooljaar krijgt uitgereikt. Wist je dat de studiewijzer Duits door veel leerlingen in de bovenbouw als zeer prettig en overzichtelijk wordt ervaren en tot de top 3 behoort?

Overigens wordt tijdens de lessen ook regelmatig een kahoot-quiz gespeeld tijdens de lessen; deze kahoots worden vooral gebruikt om de woordenschat op een hoger peil te brengen. Handig met het oog op het centraal examen (CE) aan het einde van havo 5 en vwo 6!

Wat wordt er van jou verwacht?

Een goede voorbereiding, voldoende inzet,een actieve opstelling en een zelfstandige werkhouding. Denk jij aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen, dan zien we jou graag bij Duits in de bovenbouw!

Tot slot willen we je graag wijzen op het grote belang van de Duitse taal in het handelsverkeer binnen Europa. Met Engels alleen kom je er vandaag de dag niet meer. Het bedrijfsleven bijvoorbeeld staat te springen om mensen met een goede beheersing van de Duitse taal.

Wij hopen jou zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben, dan mag je die natuurlijk altijd stellen, via de mail of in lokaal 13 of 15. In ieder geval veel succes gewenst met het maken van een goede keuze! 

Met vriendelijke groeten,

H.J. Mulder, docent Duits havo 4 en 5 (hjmulder@lauwerscollege.nl)
T.R. Triemstra, docent Duits vwo 4, 5 en 6 (ttriemstra@lauwerscollege.nl)

deutsch-macht-spass.jpg