<

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)

Kunst en cultuur zijn voor iedereen.

Veel mensen zijn actief bezig met kunstbeoefening, andere kijken graag films of luisteren naar muziek. Kunst is dus een belangrijk onderdeel  in onze maatschappij. Het vak CKV laat je kennismaken met verschillende kunstvormen. De kunstervaringen die je opdoet ga je analyseren en in perspectief plaatsen.

Je hoeft voor dit vak niet creatief te zijn. Het gaat vooral om (leren) kijken.

De verschillende kunstdisciplines die aan de orde (kunnen) komen zijn:

  • Architectuur
  • Beeldende kunst
  • Dans
  • Design
  • Film
  • Fotografie en nieuwe media
  • Muziek
  • Theater
  • Literatuur

Het cijfer wat je op CKV haalt, vormt samen met het vak Maatschappijleer en je PWS een combinatiecijfer, wat meetelt voor je eindexamen.