<

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort: “Bedrijfseconomie”) is een algemeen vormend vak dat verschillende profielen van de bovenbouw van havo en vwo. Eerder heette dit vak Management & Organisatie.

Vakomschrijving

Het nieuwe vak Bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij het perspectief van jou als leerling voorop staat: als toekomstige werknemer of zzp’er, maar ook als aspirant-ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen in jouwverdere loopbaan.

De privépersoon

Als privépersoon sta je vaak voor keuzes met financiële gevolgen. Zal ik verder gaan studeren of gaan werken? Huur of koop ik een huis? Als ik ga samenwonen, hoe regel ik dat dan? Bij Bedrijfseconomie leer je de financiële consequenties van die keuzes te overzien. Ze noemen dat financieel zelfbewustzijn. En dit kan je ook weer helpen bij het functioneren in organisaties waar je later als klant, werknemer of ondernemer mee te maken hebt.

De onderneming

Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. Hoe functioneren ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt? Met de volgende vragen houdt Bedrijfseconomie zich bezig:

  • Hoe zet je een bedrijf op en hoe maak je het groter? Ondernemingen zullen willen investeren maar deze investering moet gefinancierd worden: Hoe doe je dat? Ga je naar de bank of organiseer je dat op een andere manier? En is dit voor een startende onderneming anders dan voor een groter bestaand bedrijf?
  • Hoe organiseer je de organisatie van binnenuit? Hoe geef je leiding en hoe ga je om met personeelsbeleid? 
  • Wie zijn je potentiële klanten en hoe trek je klanten aan? Wat hebben je klanten nodig en hoe weten ze jouw onderneming te vinden? Hoe organiseer je alle marketingactiviteiten daaromheen? 
  • Is de onderneming financieel gezond: wordt er winst gemaakt? Hoe houd je alle kosten en opbrengsten bij? En als het niet gaat zoals gepland, hoe kan een organisatie dit dan bijsturen? 
  • Hoe organiseert een onderneming de financiële verslaglegging, zodat ook de buitenwereld kan zien hoe het met de onderneming gaat? Hoeveel winst maakt de onderneming, en hoeveel vermogen heeft ze? Je moet immers verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de overheid en je aandeelhouders.

Kortom: bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk brengt. Waarbij je leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het organiseren van je eigen financiëlehuishouden. Er is ook nog ruimte voor een keuze-onderwerp. Het vak Bedrijfseconomie is uiterst geschikt voor een economische vervolgopleiding, maar ook als je straks ondernemend wilt zijn.

Moeilijkheidsgraad

Om het vak Bedrijfseconomie goed te kunnen volgen moet je regelmatig aan de slag met cijferwerk en de rekenmachine. Je moet nauwkeurig kunnen werken omdat je opdrachten krijgt waarbij alle cijfers moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of controleren van een begroting, balans en winst-en-verliesrekening ofrenteberekeningen. 

Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen combineren om vervolgens conclusies te kunnen trekken. Soms moet je begrippenuit je hoofd leren bijvoorbeeld als je onderwerpen krijgt die met wetten en regelgeving te maken hebben. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, zoals bij het onderdeel ondernemerschap en het keuze-onderwerp.  Op het Lauwers College kiezen we voor extra aandacht voor het ondernemerschap. Zie verder de korte toelichting over de Vecon Business school hieronder.

Centraal Schriftelijk Eindexamen

Het examen wordt afgesloten met een landelijke schriftelijke toets.

Video

Onderstaande video vertelt ook iets over het vak bedrijfseconomie en legt ook kort uit wat het verschil is met economie. Een combinatie van deze twee vakken geeft een goede basis voor een economische vervolgstudie.VECON BUSINESS SCHOOL …… IETS VOOR JOU?


Lijkt het je leuk om:

  • Extra uitgedaagd te worden?
  • Behalve je diploma een extra certificaat te halen?
  • Kennis en vaardigheden te leren waarmee je zelf een onderneming zou kunnen starten?
  • Te leren van ervaren ondernemers?
  • Extra vaardigheden te leren die goed van pas kunnen komen op het vervolgonderwijs (HBO/WO)?

Dan is de Vecon Business school misschien iets voor jou. De Vecon Business School organiseert in de derde tot en met de zesde klas gastcolleges, bedrijfsbezoeken, trainingen, cursussen en opdrachten voor leerlingen met M&O en/of Economie in het vakkenpakket. Deze activiteiten vinden deels tijdens schooltijd, en deels na schooltijd plaats. Een aantal activiteiten zijn verplicht, andere kunnen naar keuze gevolgd worden. Alle activiteiten leveren punten op. Als je aan het einde van H5/V6 voldoende punten hebt gehaald, krijg je naast je Havo/Vwo diploma het Vecon Business School certificaat, dat je een voorsprong kan geven op het vervolgonderwijs of zelfs daarna als je gaat solliciteren naar een baan.

Powerpoint presentatie