<

Aardrijkskunde

Waar gaat aardrijkskunde over?

Aardrijkskunde of geografie gaat over de aarde en de rol van de mens in de wereld. De fysische geografie gaat over natuurkundige kant van de planeet aarde. De sociale geografie gaat over de rol van de mens in de wereld.  Daarnaast is er aandacht voor veldwerk, excursie, werken met GIS (digitale kaarten/apps etc.), kaartvaardigheden en onderzoeksvaardigheden. 

Aardrijkskunde in de bovenbouw

Onderwerpen havo:

 1. Overleven in Europa (landbouw, landschappen en klimaten van Europa).
 2. Arm en rijk (de VS en Mexico, Groot-Brittannië en India, economische en culturele globalisering, opkomende landen, verschillen in de wereld).
 3. Systeem aarde (geologie, aardbevingen, vulkanisme, klimaten, bodemgebruik, etc.)
 4. Wonen in Nederland (rivieren, watermanagement, klimaatbeleid, wonen in  steden en krimp in landelijke gebieden).
 5. Brazilië (landschappen, klimaat, geologie, culturen, economie, politiek).

Onderwerpen vwo:

 1. Klimaatvraagstukken (klimaatverandering, klimaatonderzoek, klimaatbeleid en de energietransitie).
 2. Arm en rijk (verschillen in de  wereld, voedselverdeling, Afrika, Midden-Oosten).
 3. Globalisering (economische, culturele en politieke globalisering, de VS, China, opkomende landen).
 4. Systeem aarde (geologie, aardbevingen, vulkanisme, klimaten, bodemgebruik  etc.).
 5. Wonen in Nederland (de Nederlandse kust, rivieren, watermanagement, klimaatbeleid, wonen in steden en krimp in landelijke gebieden).
 6. Zuid-Amerika (landschappen, klimaat, geologie, culturen, economie, politiek).

Wat kun je ermee?

Natuur/milieu, ecologie/landschap, meteorologie, bouwkunde, klimaatonderzoek, ruimtelijk advies, de bankensector, overheid, (basis)onderwijs, journalistiek, internationale betrekkingen, internationaal bedrijfsleven, cultuur, toerisme/recreatie, geologie, bodem, delfstofwinning, landbouw, waterschappen, et cetera.

Waarom zou je het kiezen?

 • Omdat je (de meeste onderwerpen van) het vak aardrijkskunde leuk vindt.
 • Omdat het vak heel actueel is en het gaat over allerlei onderwerpen waar jij mee te maken hebt.
 • Omdat het een heel breed vak is, een brugfunctie kan hebben tussen de sociale en exacte vakken in je profiel.
 • Omdat een 7 in klas 3 een 7 is in de examenklas. Je kunt er dus vanuit gaan dat je met een normale werkhouding mooie voldoendes kunt halen als dat in de onderbouw ook lukte.

Meer informatie?

Mail dan naar mslagter@lauwerscollege.nl of kom langs in lokaal 25.